Herinrichting Parkeervelden Hofgeest en Haag en Veld

Beste bewoners,

Op 21 januari 2019 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van het parkeerveld Hofgeest en Haag en Veld. We hebben al uw opmerkingen en suggesties meegenomen en besproken met de verantwoordelijk portefeuillehouder Jakob Wedemeijer. Een aantal van de zaken die u voorstelt kunnen we overnemen maar helaas is er ook een aantal zaken die we niet volgens uw wens uit kunnen voeren.

  • U heeft gevraagd om een strook parkeerplaatsen tegen de stoep aan te leggen zoals dat nu ook het geval is. Helaas kunnen we dit niet doen vanwege de verkeersveiligheid. Doordat er auto’s langs de stoep geparkeerd worden is er minder overzicht en kunnen bijvoorbeeld kinderen ongezien de weg op lopen.
  • Verder heeft u ook gevraagd om de kleur van de parkeervakken niet in rood uit te voeren. Helaas kan dit ook niet want rood is voorgeschreven door de gemeente. Dit is de zogenaamde Puccini-norm waar al het materiaal aan moet voldoen. Bovendien hebben we geconstateerd dat de wens om de vakken niet in de rode kleur te maken, niet breed wordt gedragen.
  • U heeft ook aangegeven dat er meer restafval containers geplaatst moeten worden dan nu in het ontwerp zijn opgenomen. Daarover zijn we nog in discussie met de betreffende diensten.
  • U heeft gevraagd of er zo snel mogelijk extra fietsnietjes geplaatst kunnen worden, dat gaan we op korte termijn doen (daar heeft u apart bericht over gekregen).
  • U heeft ook gevraagd om de grofvuil punten naar de overkant van de weg te verplaatsen. Dit is wel gelukt in overleg met de verantwoordelijke diensten.


Het ontwerp wat we nu gemaakt hebben is een Voorlopig Ontwerp (VO). Daarover neemt het Dagelijks Bestuur medio april een besluit. Dan start een inspraakperiode van 6 weken waarna het Definitief Ontwerp (DO) gemaakt zal worden. In de inspraakperiode heeft u ook de gelegenheid te reageren. Daarna zal het DO ook weer door alle verantwoordelijke gemeentelijke diensten gecheckt worden. U wordt via mail geïnformeerd over de start van de inspraakperiode. Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen ben ik bereikbaar op mijn email en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Robbin Pennings
Projectmanager definitieve inrichting parkeren G/H buurt
0610915099

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *