Bewoners wokken hun eigen nasi.

Op zaterdag 7 september hebben bewoners hun eigen nasi gewokt tijdens het opleverfeest van de buurtmakerij Haardstee en Hoptille. De buurtmakerij is een project in het kader van ontwikkelbuurten, waarbij de buitenruimte is opgeknapt.

Bij buurtwerkkamer De Handreiking is een feest georganiseerd waarbij bewoners zelf aan de slag kunnen. Fiets je eigen shake, wok je eigen nasi, schep je eigen ijsje en nog veel meer. 

Tevreden wokkers

!WOON heeft gezorgd dat de nasi op elektra gewokt wordt. Dus een wok op inductie en een elektrische wok. De medewerkers van De Handreiking hebben veel voorwerk gedaan. Groente in bakjes gedaan, rijst en mie voorbereid en inkopen gedaan.

Het wokken is een enorm succes gebleken. Er zijn ongeveer 125 maaltijden gemaakt. Opvallend veel mensen hebben aangegeven dat het wokken op stroom niet zoveel verschil maakt in vergelijking met wokken op gas. 

Zelfs kinderen kunnen het

De doelstelling van de avond, zoveel mogelijk mensen laten kennis maken met wokken op elektra, is dan ook geslaagd. 

Informatieavond Nelson Mandelapark goed bezocht

De eerste bijeenkomst over de plannen voor het Nelson Mandelapark is goed bezocht. De gemeente heeft de plannen 2015 opnieuw bekeken en aangepast.

Bewoners hebben kennis genomen van de bouwplannen langs de Gooiseweg en hebben wensen ingediend voor de herinrichting van het park. Deze variëren van een waterpartij tot meer groen en bomen.

Er zullen meer momenten volgen waar wij als bewoners onze wensen en ideeën kenbaar kunnen maken.
Kijk ook een bij de container die bij de ingang van het park (kant van de Gooiseweg) staat en open is op maandag en donderdag van 12:00 tot 14:00 uur.

Participatie Nelson Mandelapark

De witte container staat er. Dit is het infopunt van de gemeente over het park. Open onder voorbehoud op maandag en donderdag van 12:00 tot 14:00. Ingang Gooise Kant van het park.

“In 2005 is voor het Nelson Mandelapark een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan opgesteld. Hierin stonden woningen aan de randen van het park en een ontwerp voor het park zelf.  Door de crisis is dat plan alleen nooit uitgevoerd. De woningen zijn er nooit gekomen. Wel is het Nelson Mandelapark in 2011 aangelegd. Het gemeentebestuur heeft nu opdracht gegeven om de woningen aan de rand(en) van het park alsnog te bouwen.  Omdat het oude plan al meer dan tien jaar oud is, wordt dit plan aangepast  aan de ambities en opgaven van deze tijd. Dat doen we niet alleen voor de woningen, maar ook voor het park zelf. Nu er ook woningen komen, zien we het als een kans om nog eens goed te kijken naar wat gebruikers van het park vinden en waar zij nog kansen voor verbetering zien.”

Kijk ook op www.amsterdam.nl/nelsonmandelapark/informatiepunt

Herinrichting Parkeervelden Hofgeest en Haag en Veld

Beste bewoners,

Op 21 januari 2019 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de herinrichting van het parkeerveld Hofgeest en Haag en Veld. We hebben al uw opmerkingen en suggesties meegenomen en besproken met de verantwoordelijk portefeuillehouder Jakob Wedemeijer. Een aantal van de zaken die u voorstelt kunnen we overnemen maar helaas is er ook een aantal zaken die we niet volgens uw wens uit kunnen voeren.

 • U heeft gevraagd om een strook parkeerplaatsen tegen de stoep aan te leggen zoals dat nu ook het geval is. Helaas kunnen we dit niet doen vanwege de verkeersveiligheid. Doordat er auto’s langs de stoep geparkeerd worden is er minder overzicht en kunnen bijvoorbeeld kinderen ongezien de weg op lopen.
 • Verder heeft u ook gevraagd om de kleur van de parkeervakken niet in rood uit te voeren. Helaas kan dit ook niet want rood is voorgeschreven door de gemeente. Dit is de zogenaamde Puccini-norm waar al het materiaal aan moet voldoen. Bovendien hebben we geconstateerd dat de wens om de vakken niet in de rode kleur te maken, niet breed wordt gedragen.
 • U heeft ook aangegeven dat er meer restafval containers geplaatst moeten worden dan nu in het ontwerp zijn opgenomen. Daarover zijn we nog in discussie met de betreffende diensten.
 • U heeft gevraagd of er zo snel mogelijk extra fietsnietjes geplaatst kunnen worden, dat gaan we op korte termijn doen (daar heeft u apart bericht over gekregen).
 • U heeft ook gevraagd om de grofvuil punten naar de overkant van de weg te verplaatsen. Dit is wel gelukt in overleg met de verantwoordelijke diensten.


Het ontwerp wat we nu gemaakt hebben is een Voorlopig Ontwerp (VO). Daarover neemt het Dagelijks Bestuur medio april een besluit. Dan start een inspraakperiode van 6 weken waarna het Definitief Ontwerp (DO) gemaakt zal worden. In de inspraakperiode heeft u ook de gelegenheid te reageren. Daarna zal het DO ook weer door alle verantwoordelijke gemeentelijke diensten gecheckt worden. U wordt via mail geïnformeerd over de start van de inspraakperiode. Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen ben ik bereikbaar op mijn email en telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Robbin Pennings
Projectmanager definitieve inrichting parkeren G/H buurt
0610915099

Presentatie Parkeervelden Hofgeest Haag en Veld

Maandag 21 januari presenteerde de gemeente de voorstellen voor de parkeervelden en verdere inrichting van Haag en Veld en Hofgeest. Voor de 7 bewoners riep de presentatie nog al wat vragen op.

 • Kunnen we meer fietsnietjes krijgen en vooral achter Hofgeest 140, op de trottoirs in de lengte richting i.p.v. dwars. Het bestuur van de VvE zal de fietsen tellen die op de galerijen staan (om 22:00 zijn dat er bijna 90 terwijl er op straat dan zo’n 50 staan)
 • Kunnen we de bomen (Paulownia Tomentosa) terug krijgen die gesneuveld zijn door de warme zomer?
 • Kan de bestrating van de parkeervakken omgekeerd (zwarte stenen aan de binnenkant en rode omlijsting) in verband met lekkage van de olie?
 • Kunnen de parkeervakken schuin, zodat het ook voor ouderen makkelijker is om in te steken?
 • Kunnen we de grofvuil en vuilcontainers nog op een andere plek zetten?
 • Waarom geen parkeerplaatsen langs het trottoir zodat de kinderen beschermd worden door de auto’s, nu scheuren ze zo langs het voetgangers gedeelte.
 • En nog veel meer vragen zijn er gesteld.

Helaas liggen veel van de antwoorden al vast door regels waar men zich aan moet houden of de afhankelijkheid van de andere afdelingen binnen de gemeente. Er is in ieder geval toegezegd een aantal vragen nog uit te zoeken. De parkeervakken (niet schuin maar recht en de kleuren) zijn niet meer aan te passen.

Wel is besloten de kunst op de muren van het verhoogde parkeergedeelte blijft en wordt aangevuld met struiken.

In deze presentatie HofgeestHaagVeld leest u wat er zoal aan de orde is geweest.

Uitnodiging bijeenkomst inrichting parkeervelden Hofgeest en Haag en Veld

Wanneer: Maandag 21 januari van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Kerk van de Redemption Faith Ministries, Hofgeest 140

Beste bewoner,
Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar!
In 2016 zijn de parkeergarages Hofgeest en Haag en Veld gesloopt.
Daarna zijn er op de plek van de garages tijdelijke parkeerterreinen aangelegd. De gemeente wil die nu definitief inrichten en heeft daarvoor samen met een aantal bewoners een ontwerp gemaakt.
In het ontwerp liggen een paar zaken vast. Het gaat dan om het aantal parkeerplekken en de ligging van de rijbanen en de parkeervakken. Over de plekken voor de afvalbakken, het groen- en de planten en de herkenbaarheid van de locaties, kunt u nog meedenken.
U bent op maandagavond 21 januari om 19.00 uur van harte welkom in de kerk Redemption Faith Ministries op het adres Hofgeest 140. U kunt dan het ontwerp bekijken en laten weten wat u daarvan vindt. U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen. De bijeenkomst start om 19.15 uur. Ik hoop u te zien!
Met vriendelijke groet,
Robbin Pennings
Projectleider openbare ruimte H-buurt

Flyer H-buurt bijeenkomst januari