Barrio Lobi Academy

Brainstormen met bewoners: participatie kun je leren

Barrio Lobi betekent ‘hou van je buurt’. Hoe kun je leren om van je wijk te houden als er van alles mis is? Als je het gevoel hebt dat niemand naar je luistert? Of als je niet weet hoe het anders kan? Barrio Lobi Academy is een lerend platform voor buurtbewoners, gemeenten en corporaties. BLA biedt onder andere trajecten voor empowerment en participatie van buurtbewoners. Op een manier dat bewoners willen deelnemen en meedenken, en erachter komen: participatie is leuk.

Zo was het doel van een eerste buurtbijeenkomst van Barrio Lobi Academy met bewoners van de H-buurt in Amsterdam Zuidoost dat bewoners konden aangeven waar zij behoefte aan hebben. Wat er leeft in de buurt? Met vernieuwende participatietools hebben wij hen meegenomen naar nieuwe ideeën.

Zo hebben we in een brainstorm met elkaar nagedacht over thema’s die spelen in de H-buurt. Deze thema’s hebben we gezamenlijk besproken en uitgediept: wat gaat er goed enwat kan er beter? De brainstorm vond niet zittend plaats aan een tafel: bewoners liepen rond terwijl ze nadachten over de punten die ze wilden inbrengen. Op de achtergrond klonk muziek. Bij de Wat-gaat-er-goed-vragenhoorden zij positieve achtergrondmuziek, bij de Wat-kan-er-beter-vragen een slow beat. De muziek hielp de emoties beïnvloeden. Daarna hebben we plenair alle ingebrachte punten geprioriteerd. Aan verschillende thematafels gingen de bewoners dieper in op een thema onder begeleiding van een tafelleider. Ten slotte pitchte per  tafel een bewoner de bevindingen.

Na de brainstorm konden bewoners deelnemen aan voor hen belangrijke workshops als tegenprestatie voor hun inzet om mee te helpen hun buurt te verbeteren. Deze ‘out-of-the-boxworkshops’ stimuleren de verschillende manieren van participatie.Bewoners konden meedoen aan een workshop ‘Kom voor jezelf op’,‘Jouw boodschap opvideo’en ‘Visualiseer jouw gedachten’. Uit elke workshop gaven bewoners een terugkoppeling.

De brainstorm  en de workshops geven de bewoners enorme energie. Ze hebben zin om die energie weer in hun buurt te steken. Om een vervolg te geven aan deze brainstormsessies en verder te denken over hun buurt. Ze hebben weer energie om van hun buurt te houden.

‘Wanneer is de volgende bijeenkomst? Het zou fijn zijn dit maandelijks of tweemaandelijks te doen’.

Kennismaking Hakfort en Huigenbos – !WOON

!WOON gaat Hakfort en Huigenbos ondersteunen in de wens de energetische kwaliteit te doen verbeteren. De actie hiervoor ligt bij Rochdale. In het kader van de wens van de gemeente Amsterdam Aardgasvrij te worden is isolatie een eerste stap. Wij gaan nadere afspraken maken om tot een plan van aanpak te komen.

Daarnaast gaan wij een pilot starten om in de verschillende trappenhuizen voorlichting te geven over het traject naar aardgasvrij, zoals gemeente en corporaties dat zien en wat de gevolgen zijn voor individuele huurders. Een plan hiervoor hebben wij begin januari 2019 bij u op tafel liggen.

Naar aanleiding van de punten 1 en 2 gaan wij ook energiecoaches inzetten. Dit zijn vrijwilligers bij !WOON die geschoold zijn en toegerust om goed advies te geven over energie besparen.

Kennismaken !WOON en wethouder duurzaamheid

Vanmiddag was er een bijeenkomst waarbij de wethouder duurzaamheid Mw Van Doorninck kennis kwam maken met !WOON (voorheen steunpunt wonen). Dit deden wij in de ruimte van Heesterveld Creative Community samen met bewoners uit Hoptille en Haardstee. Daarnaast waren er ook een enkele bewoner van Hakfort en Huigenbos aanwezig.

Naast de omschakeling van aardgas naar andere vormen van warmte en koken, spelen vocht en schimmel, de kwaliteit van de woningen etc. een belangrijke rol.

!WOON heeft toegezegd de bewoners te ondersteunen. Dit doen zij op voor u als bewoners, voor een heel gebouw of complex. Ook wil !WOON op H-Buurt niveau bewoners verbinden en problemen die zij samen hebben helpen oplossen.

De wethouder heeft goed geluisterd naar de problemen die er leven. Ook zij heeft niet een directe oplossing. Als bewoners kunnen wij haar blijven informeren.

Bekijk de powerpoint hier powerpoint presentatie het verslag volgt binnenkort.

Bijpraten Spaanstalige buurtgenoten

Dinsdag 20 november is er een bijeenkomst geweest voor de Spaanstalige buurtgenoten over de H-Buurt als ontwikkelbuurt en aardgasvrij. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Stichting ProFor en Stichting Woon.
Ook heeft !WOON ons bijgepraat over de mogelijkheden voor oudere bewoners om van Hoog naar Laag te gaan (van boven wonen naar beneden wonen) en van Groot naar Beter (kleiner maar met hogere kwaliteit). Eigenlijk bedoeld om mensen een beter passen woning te geven en ruimte te maken voor jonge gezinnen om een grotere woning te krijgen.

!WOON en ProFor zullen dit soort bijeenkomsten vaker gaan houden. Niet alleen voor de Spaanstalige buren, maar voor ons allemaal.

27 november 2018 om 16:00 uur is de volgende bijeenkomst waarbij ook vertaald wordt naar het Engels. Dus heb je buren die geen Nederlands beheersen maar wel Engels, geef het door.

Voor de Presentatie klik hier

Welkom op de nieuwe site

De groep actieve bewoners van de H-Buurt heeft deze website gemaakt om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

De H-Buurt is een ontwikkelbuurt. Er zijn er meer in `Zuidoost, namelijk de Ge-Buurt, K-Buurt, Venserpolder, Holendrecht en Reigersbos.

Ontwikkelbuurten zijn buurten waar in de komende jaren veel zal worden geïnvesteerd. !WOON ondersteunt de bewoners bij de bewonersparticipatie.

Ook de de H-Buurt startbuurt aardgasvrij. Voor onze buurt een hele opgave. Delen van de buurt zitten op stadswarmte en hoeven “alleen nog maar” over te schakelen op inductie koken.
Andere delen van de buurt moeten eerst nog een andere vorm van verwarmen kiezen en ook anders gaan koken.
Ook voor dit proces wordt een participatie traject opgestart. De keuze is dan niet of maar hoe de omschakeling gaat gebeuren.

Wij houden u op de hoogte